Orion Werkstraat

Orion Werkstraat: de weg naar betaald werk

De Orion Werkstraat is het overkoepelend opleidings- en bemiddelingsbureau voor alle Orion Colleges en het VierTaal College.

In de Werkstraat helpen we jou naar een vervolgopleiding, betaald werk of arbeidsgerichte dagbesteding en coachen we je in je baan.

Hoe werkt dat die Werkstraat? Bekijk het filmpje hieronder:

Onze leerlingen in de Werkstraat

Leerlingen van cluster 2, 3 en 4 worden geplaatst in het uitstroomprofiel arbeid en vragen ieder om een specifieke aanpak. De aanpak voor de zogenaamde ZMOLK’ers – ZML leerlingen met gedragsproblematiek (ZMOK) – en cluster 4 leerlingen vraagt om extra aandacht. Juist bij deze groepen is de kans op uitval groot.

Cor de Ruiter – bestuurder Stichting Orion – licht toe: ‘Dat is de reden dat we de Orion Werkstraat hebben ingericht. Met de Werkstraat bieden alle Orion Colleges samen een basis van waaruit we onze jongeren kunnen coachen naar betaald werk. We kijken naar wat leerlingen kunnen èn willen. Aan de hand van INVRA – een inventarisatie zelfredzaamheid – bekijken we de kwaliteiten van de leerling. We spreken doelen af. We bekijken dan ook wat voor stage het meest geschikt is. Een individuele stage met of zonder job coach van school of een groepsstage.’

De Werkstraat staat voor:

  • Iedere leerling volgt een opleiding die bij hem/haar past, aansluit op zijn/haar capaciteiten en aansluit op de arbeidsmarktperspectieven
  • Leren in de praktijk is hét instrument voor de Werkstraat jongeren;
  • De inhoud van theorielessen is ondersteunend aan en afgestemd op wat in de praktijk wordt geleerd;
  • Waar mogelijk wordt ingezet op het behalen van een branchecertificaat en gewerkt met leerbedrijven;
  • De Orion Werkstraat is voor ouders en leerlingen de specialist in de organisatie van de uitstroom naar arbeid.

 

Stagebureau

Het Werkstraat stagebureau faciliteert de mentor/stagebegeleider en draagt zorg voor de acquisitie van stagebedrijven, zowel voor groepsstages als voor individuele stages. Einddoelen voor onze leerlingen zijn de 3 W’s: wonen, werken en welzijn. Daarom coachen we de leerlingen nog tot een jaar na hun diploma. Kortom: een totaalpakket van onderwijs, stage, certificaten en vervolgens het krijgen en houden van (betaald) werk. Meer weten? Neem contact met de Werkstraat op via werkstraat@orion.nl.