Onze scholen

Cluster 3

Voor wie?
Cluster 3 is voor leerlingen die langdurig ziek zijn (Langdurig Zieken) en/of leerlingen met lichamelijke beperkingen (Lichamelijk Gehandicapt/Meervoudig Gehandicapt) en/of leerlingen met verstandelijke beperkingen (Zeer Moeilijk Lerend).

Waar?

Speciaal onderwijs

Van Koetsveldschool
speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK)

Archimedesplantsoen 98 * 1098 KG Amsterdam
Contact: 020 – 699 36 21 – ks.directie@orion.nl
www.zmlkoetsveld.nl – Twitter @zmlkoetsveld

Speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Drostenburg
speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs voor kinderen met een lichamelijke- of een meervoudige handicap of een chronische ziekte

Drostenburg 1 * 1102 AM Amsterdam
Contact: 020 – 3987755 – drostenburg@orion.nl
www.drostenburg.nl  – Twitter @Drostenburg

Voortgezet speciaal onderwijs

Orion College Noord – locatie Beijerlandstraat
speciaal voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK)

Beijerlandstraat 2 * 1025 NN Amsterdam
Contact: 020 – 636 24 87 – orioncollegenoord@orion.nl
www.orioncollegebeijerland.nl

Orion College Noord – locatie Wognumerplantsoen
voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK)

Wognumerplantsoen 2-4 * 1023 EP Amsterdam
Contact: 020 – 636 33 93 – orioncollegenoord@orion.nl
www.orioncollegewognumer.nl

Orion College Zuidoost
voorgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) met daarnaast gedragsproblematiek

Bijlmerdreef 1289 / 2 * 1103 TV Amsterdam ZO
Contact: 020 – 368 10 71 – orioncollegezuidoost@orion.nl
www.orioncollegezuidoost.nl

Orion College West – locatie Zekeringstraat
voortgezet speciaal onderwijs voor langdurig zieke leerlingen en/of leerlingen met een lichamelijke beperking en/of leerlingen met een autismespectrumstoornis

Zekeringstraat 45 * 1014 BP Amsterdam
Contact: 020 – 611 12 13 – orioncollegewest@orion.nl
www.orioncollegewest.nl


Cluster 4

Voor wie?
Voor kinderen met psychiatrische en/of gedragsstoornissen.

Waar?

Speciaal onderwijs

Van Detschool
IJsbaanpad 7 * 1076 CV Amsterdam
Contact: 020 676 98 49 – vandetschool@orion.nl
www.vandetschool.nl

Mr. De Jonghschool
Terpstraat 36 * 1069 TV Amsterdam
Contact: 020 410 07 40 – dejonghschool@orion.nl
www.mrdejonghschool.nl

Gerhardschool
Valentijnkade 61-62 * 1095 JL Amsterdam
Contact: 020 -665 18 11 – gerhardschool@orion.nl
www.gerhardschool.nl – Twitter @gerhardschool

Voorgezet speciaal onderwijs

Orion College West – locatie Zekeringstraat
Zekeringstraat 45 * 1014 BP Amsterdam
Contact: 020 – 611 12 13 – orioncollegewest@orion.nl
www.orioncollegewest.nl

Orion College Zuid
Gaasterlandstraat 7 * 1079 RH Amsterdam
Contact: 020 – 644 22 32 – orioncollegezuid@orion.nl
www.orioncollegezuid.nl