Opleidingen

De Werkstraat is de leerweg naar arbeid en arbeidsmatige dagbesteding voor alle Orion colleges – vijf locaties in Amsterdam voor voortgezet speciaal onderwijs en het VierTaal College Amsterdam.

In de Werkstraat helpen we al onze jongeren naar een vervolgopleiding, betaald werk of arbeidsgerichte dagbesteding en coachen wij hen in hun baan. Hierin passen ook jongeren die bij de Jongerenpunten zijn aangemeld.

Op basis van assessments wordt een onderwijsaanbod op maat gemaakt voor zowel school als stage.Tot twee jaar na de Werkstraat zetten we de coaching voort door het organiseren van terugkombijeenkomsten onder de naam “Jij bent een goudmijn”. Het moet dan vooral gaan om sociale en werknemers vaardigheden, maar ook vanuit de vraag “hoe geef ik vorm aan mijn leven”.

De opleidingen die we aanbieden zijn: