Extra zorg

Expertisecentrum Orion

de vraagbaak voor speciale zorg of onderwijs

Het Expertisecentrum van Orion begeleidt en adviseert scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders in het regulier en speciaal onderwijs.
Heb je een vraag over speciale zorg of speciale mogelijkheden in het onderwijs? Denk hierbij aan gedragsproblemen, moeilijk leren en/of langdurige ziekte.  Dan ben je bij het expertisecentrum van Orion aan het juiste adres.Graag willen we onze expertise aanbieden. We kunnen adviseren of begeleiding geven, een leerkracht coachen, een training geven aan een team of een crisisinterventie doen. Ook denken wij graag mee over de zorgcultuur of andere vragen waar je mee zit!

Neem contact op met Lieke Rigter. Zij zet zich, vanuit ons expertisecentrum in, als onze ambassadeur Passend Onderwijs, voor een duurzame samenwerking met andere scholen. Zij kan je ook in contact brengen met de juiste personen binnen Orion.

Expertisecentrum Orion, Lieke Rigter
p/a Mr de Jonghschool * Terpstraat 36 * 1069 TV Amsterdam
tel: 06-57978074
expertisecentrum@orion.nl