Stichting Orion

De Orion Werkstraat is onderdeel van Stichting Orion.

Orion is de enige aanbieder van openbaar speciaal primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam. Op 10 locaties bieden wij speciaal onderwijs en passende zorg afgestemd op de behoefte van onze leerlingen tot 20 jaar. Ieder kind met elke godsdienst of levensbeschouwing is welkom!

Orion is gespecialiseerd in onderwijs en begeleiding aan kinderen en jongeren met:
– verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen of een chronische ziekte (cluster 3)
– psychiatrische en/of gedragsstroornissen (cluster 4)

Meer weten over Stichting Orion? Bezoek de website!